Rae vallavalitsuse info

Info Rae vallast:

 • Koolid, noortekeskused, spordikeskus, sotsiaalkeskus, kultuurikeskus, raamatukogud
  on kasutajatele suletud. Raamatukogu jäävad esialgu suletuks kuni 31. märtsini 2020, kuni uute korraldusteni. Kõik huviringid ja treeningud jäävad ära. Koolid jätkavad õppetööd distantsõppel. Hooldekodus külastused keelatud, muidu tavapärane töö.
 • Lasteaiad hetkeseisuga töötavad.
  Kõik valla lasteaiad jäävad hetkel avatuks, olukordi käsitletakse juhtumipõhiselt. Lapsed viibivad vaid oma rühmades. Õuealal on piiratud rühmade kokkupuutumine. Kellel vähegi võimalik, peaks jätma oma lapsed siiski koju, ning kõik reisilt tulnud lapsed või lapsed, kelle pereliikmed on tulnud reisilt, tuleb jätta kindlasti kaheks nädalaks koju. Õpetajatel on õigus põhjendatud juhul last lasteaeda mitte lubada.
  NB! Alates 16.03-30.04 lasteaiatasu arveid ei esitata (ka neile, kes käivad kohal). Vastav vallavalitsuse korraldus kirjaga kaasas
 • Kultuuri- ja spordiüritused
  Kõik kultuuri- ja spordiüritused (kino, teater, kontsert, võistlus, konverents jms) Rae vallas jäävad vabariigi valitsuse otsusega ära kuni 1. maini, sõltumata väljastatud avaliku ürituse loast.
 • Rae Vallavalitsus ja -volikogu. Rae vallamaja on alates 16.03 kuni olukorra selginemiseni suletud. Vallavalitsuse töötajad on kaugtööl. Avaldusi saab esitada digiallkirjastatult e-posti aadressil info@rae.ee või jätta paberkandjal vallavalitsuse postkasti. Vallamaja infotelefon on 6 056 750, ametnike telefoninumbrid on leitavad aadressilt https://www.rae.ee/kontaktid-yld
  Rae vallavalitsuse istung toimub 17.03 e-istungina. Volikogu plaanilist istungit 17.03 ei toimu.
 • Muudatused ühistranspordis
  MTÜ Põhja-Eesti Ühistranspordikeskus teatas, et eriolukorrast tulenevalt on alates 16. märtsist peatatud teenuse osutamine Rae valla siseliinidel R1 – R13. Plaanitakse muuta (al 18.03) busside 214 ja 244 sõiduplaane (esialgne info, täpsemalt ei tea).
 • Postiteenus
  Eesti Post peatas ajutiselt nende ja valla vahel sõlmitud koostöölepingu. Ajaleht ja kiri jõuavad postkasti nagu ikka.
  Peatatud on Vaida postipunkti töö.
  Töötavad Jüri ja Rae postkontorid. Avatud on pakiautomaadid:
  –              Peetri Keskuse   pakiautomaat:
  –              Peetri Selveri pakiautomaat
  –              Lagedi Keskusehoone pakiautomaat
  –              Jüri Konsumi pakiautomaat
  –              Jüri Grossi pakiautomaat