Rae siseliinid ainult 01.09.2023

Kooliaasta esimesel päeval, 01.09 kehtivad Rae valla siseliinidel erisõiduplaanid. Sõiduplaanid on leitavad www.peatus.ee või lisatud failist.

· Peetri Lasteaed-Põhikooli teenindavad liinid R7, R7A, R9, R10 ja R6.

Lisaks valla siseliinidele on sõitjatel teenuse saamiseks maakonna avalikud bussiliinid. Sõiduplaanid on leitavad www.peatus.ee või piirkonda koonplaanidena https://www.ytkpohja.ee/koondplaanid