Kindluse Kooli infotund

Kindluse Kooli tutvustavad infopäevad 1.-5. klasside õpilaste peredele toimuvad:
Järveküla Koolis 15. jaanuaril kell 18.00-19.00,
Peetri Lasteaed-Põhikoolis 16. jaanuaril kell 18.00-19.00.