Head lapsevanemad!

Peetri kooli klassiõpetajad sõidavad 6.novembril koolituspäevale Jõgeva Põhikooli. Õppereisi eesmärk on vahetada kogemusi, mis puudutab õppe- ja kasvatustööd.
Sellele päeval 1.-4.klassi õpilastel koolis õppetööd ei toimu, õpilased saavad kodus töötamiseks iseseisva töö.
Kooli huviringe sel päeval ei toimu.

Palun teavitage oma lapse klassijuhatajat, et olete teadlik antud koolipäeva ümberkorraldusest.

Heade soovidega
Peetri kool