Garderoobikapi üürimise taotluste esitamine

Garderoobikapi üürimise avaldusi järgmiseks õppeaastaks saab esitada alates 22. august 2022 Spoku e-keskkonnas.
Kapi võtmeid väljastab majandusjuhataja alates 29. augustist.
Kappe väljastatakse avalduste esitamise järjekorras, seni kuni kappe jätkub.

Garderoobikapi rendihind on 2 eur / kuus ning maksmine toimub poolaasta kaupa.

Peetri Lasteaed-Põhikooli garderoobikapi kasutamise hinna kehtestamise korraldusvallavalitsuse_korraldus_nr_865_garderoobikapi hinna kehtestamine.