Erasmus+ õpirändeprojekt ” Õppimise tõhustamine kaasates erinevaid meetodeid ning õpetajate enesearengut”

Euroopa Liidu poolt rahastatavas Erasmus+ õpirändeprojekti ” Õppimise tõhustamine kaasates erinevaid meetodeid ning õpetajate enesearengut” raames  on Peetri kooli õpetajad  Pille Soobik ja Kaja Greenbaum 25.10 – 29.10.21  töövarjuna Hispaania kahes koolis (Escola Annexa Joan Puigbert ja Escola La Benaula). Töövarjuks minek annab osalevatele õpetajatele võimalust saada rahvusvahelisi kontakte, võimaluse näha kõrvalt teise riigi kolleegi igapäevatööd, saada ideid ja jagada oma kogemusi partnerkooli õpetajatele.

 

Õpetajad jälgivad vastuvõtvates koolides õpetajate igapäevatööd,  õpilaste aktiivsust õppetundides, õpetajate tagasisidestamist ja õpilaste eneseanalüüsioskusi. 

Õpirände ajal külastavad õpetajad vastuvõtvate koolide  keeletunde, kehalise kasvatuse,  matemaatika- , muusika-  ja draamatunde. Nad  jälgivad, kuidas tundides viiakse läbi teaduslike eksperimente ja kuidas  õppetunnid on seotud  eTwinningu projekti tegevustega. Õpetajad saavad vaadata ka  1 klassi ja  lasteaialaste õpitegevusi  sh ka aedviljade hooldamist õppeaias.

Kahe päeva näidisplaan on siin