Avatud uste nädal lastevanematele

18.-22.märtsil on meie koolis avatud uste nädal lastevanematele. Sel nädalal on vanematel võimalus külastada oma lapse ainetunde.
Tunnis osalemiseks on vanemal vaja eelnevalt end registreerida klassijuhataja kaudu.