2018. aasta keeleteo rahvaauhinna pälvisid vihikud „Iga päev on seiklus“

2018. aasta keeleteokonkursil võitis peaauhinna „Eesti õigekeelsussõnaraamat ÕS 2018“. Rahvaauhinna pälvisid vihikud „Iga päev on seiklus“, kuhu Peetri Lasteaed-Põhikooli 4.e klassi õpilased kirjutavad juba kolmandat aastat igapäevaselt enda jaoks olulistest sündmustest, õnnestumistest ja muredest.

Rahvas valis koolilaste vihikud „Iga päev on seiklus“

Rahvahääletuse võitsid Peetri Lasteaed-Põhikooli õpilased koos õpetaja Helen Pullineniga. Võidu tõid neile vihikud „Iga päev on seiklus“ ehk lühidalt IPOS. Õpetaja eestvedamisel täidavad 4.e klassi lapsed juba kolmandat aastat vihikut, kuhu kirjutavad iga päev üles enda jaoks olulisi sündmusi, õnnestumisi ja ka muresid. Vihikute täitmist alustati 2. klassis, sest laste kirjutamisoskus ja -harjumus vajas arendamist. Algsest ühest kohustuslikust lausest päevas on kasvanud välja lehekülgede pikkused põnevad jutustused, mida lapsed omavahel ka jagavad. Praeguseks on kõigil lastel täis kirjutatud mitu vihikut, enamikul isegi üle kümne ning üks lastest on oma vihikutest välja andnud raamatu.

Tänu pidevale vihikute täitmisele on erineva koduse keelega lapsed õppinud selgeks nii õigekirja kui kirjaliku eneseväljendamise oskuse. Vihikutega tegelemine väärtustab laste jaoks eesti keele oskust ja õppimist ning soodustab selle kasutamist. Õpetaja jaoks tähendasid vihikud alguses täiendavat ajaplaneerimist, kuid positiivne mõju laste arengule ja nende siiras rõõm ja huvi olid põhjuseks, miks vihikute täitmist jätkati kolmandas ja neljandas klassis.

  • Rahvahääletuse võitsid vihikud „Iga päev on seiklus“ 564 häälega. Järgnesid eesti keele õpik „K nagu Kihnu“ 284 häälega, Eesti Keele Instituudi keelekillud ETVs 190 häälega ning Tallinna ja Narva eesti keele majade rajamine 182 häälega. Rohkem kui sada häält kogusid ka Abhaasias eesti keele õpetamine, „Eesti õigekeelsussõnaraamat ÕS 2018“, Tuglase seltsi eesti keele ja kultuuri suvekursused Eestis ning 100 eestikeelset teadusartiklit.

Info ning pilt- https://www.hm.ee/et/uudised/aasta-keeleteoks-valiti-oigekeelsussonaraamat-rahvaauhinna-voitsid-kirjutamishuvilised