3. ja 4. september Peetri koolis

3. ja 4. septembril häälestub Peetri koolipere uuele õppeaastale. Ainetundide asemel on tunnid klassijuhatajaga.
Eesmärgiks on võtta aega kooliga kohanemiseks, klassi ühtse vaimu ergutamiseks ja eesmärkide seadmiseks.

Häälestust raamib “Liider minus endas” programm.
Oleme proaktiivsed ja seame eesmärke – võtame vastutust enda õppimise, klassi- ja koolielu korraldamise eest.
Alustame lõppeesmärki silmas pidades – teeme plaanid, kuidas meie soovid ja eesmärgid täituda saavad.
Loome sünergiat- tegutseme koos, mõtleme enda klassi jaoks välja toredad ettevõtmised.
Teritame saagi- veedame vahetunnid õues.

Neljapäeval, 5.septembril, alustame tunniplaani kohaselt ainetundidega.