2. september Peetri koolis

2. septembril häälestub Peetri koolipere uuele õppeaastale. Toimub neli klassitundi.
Eesmärgiks on võtta aega kooliellu sisseelamiseks, klassi ühtse vaimu ergutamiseks ja eesmärkide seadmiseks.

Võtame vastutuse enda õppimise, klassi- ja koolielu korraldamise eest – oleme proaktiivsed.
Teeme plaane soovide ja eesmärkide elluviimiseks – alustame lõppeesmärki silmas pidades.
Tegutseme koos – loome sünergiat.
Veedame vahetunnid õues ja mängime – teritame saagi.

Reedel, 3.septembril, alustame tunniplaani kohaselt ainetundidega.