Tegutsemisjuhend Peetri lasteaias koroonaviiruse haigus COVID-19 korral

Tegutsemisjuhend Peetri lasteaias koroonaviiruse haigus COVID-19 korral

Tegutsemisjuhend koroonaviiruse haigus COVID-19 korral. Juhtkond kooskõlastab oma tegevuse Terviseameti ja Rae Vallavalitsusega.

Lapse haigustunnuste ilmnemisel lasteaia päeva jooksul teavitab õpetaja sellest lapsevanemat ja lasteaia juhtkonda.

Laps on lähikontaktis COVID-19 positiivsega:
1. Laps jääb eneseisolatsiooni 10 päevaks
2. Juhtkond teavitab vastava rühma lapsevanemaid ja töötajaid
3. Rühm jätkab tööd tavapäraselt

Õpetaja on lähikontaktis COVID-19 positiivsega:
1. Õpetaja jääb eneseisolatsiooni 10 päevaks
2. Juhtkond teavitab vastava rühma lapsevanemaid ja töötajaid
3. Rühm jätkab tööd tavapäraselt

Laps on COVID-19 positiivne
1. Lapsevanem teavitab haigestumisest lasteaeda (rühma või juhtkonda)
2. Laps jääb koju
3. Juhtkond teavitab vastava rühma lapsevanemaid ja õpetajaid
4. Lapsega lähikontaktis olnud õpetajad jäävad 10 päevaks eneseisolatsiooni
5. Vastava rühma lapsed jäävad 10 päevaks eneseisolatsiooni (rühma lapsed, kes ei ole lähikontaktis olnud, saavad tulla lasteaeda).

Töötaja on COVID-19 positiivne
1. Töötaja teavitab haigestumisest juhtkonda
2. Töötaja jääb koju ja võtab ühendust oma perearstiga
3. Töötajaga lähikontaktis olnud lapsed jäävad 10 päevaks eneseisolatsiooni (rühma lapsed, kes ei ole lähikontaktis olnud, saavad tulla lasteaeda)
4. Töötajaga lähikontaktis olnud töökaaslased jäävad 10 päevaks eneseisolatsiooni

Lasteaial ei ole õigust nõuda töötaja, lapse, lapsevanema COVID-19 testi tulemusi.

Välisreisilt tulnud isikud juhinduvad Välisministeeriumi ja Terviseameti ametlikest juhistest.

Lasteaia rühma ajutise sulgemise otsuse teeb direktor koostöös omavalitsuse, Terviseameti ja Haridusministeeriumiga.

Lähikontaktiga on tegemist, kui inimene: