Rae valla koolieelsetes lasteasutustes lapsevanema poolt kaetava osa maksmisest ajutine vabastamine

Lähtuvalt Haridus- ja Teadusministeeriumi juhisest otsustas Rae Vallavalitsus koroonaviiruse leviku vältimiseks vabastada Rae valla koolieelsetes lasteasutustes lapsevanema poolt kaetava osa maksmisest selleks kohustatud isikud vahemikus 03.05 – 16.05.2021, juhul kui laps sel perioodil lasteaias ei käi.
Jätkuvalt on soovitav lapsi viia lasteaeda ja -hoidu vaid tungiva vajaduse korral.
Täname kõiki ühise pingutuse ja mõistva suhtumise eest.
Rae Vallavalitsus hindab olukorda taas 13.05.2021.

Täpsem info: info@rae.ee