Juulikuu valverühmad

Juulis 2021 on valverühmad avatud Taaramäe Lasteaias Jüris ja Peetri Lasteaias Peetris. Teised lasteaiad on suletud.

Pered, kellel pole võimalik juulis koos lastega puhata, saavad esitada taotlusi valverühmadesse 1.-28. veebruarini Rae valla e-teenuste keskkonnas: Valverühmas lasteaiakoha võimaldamise kokkulepe juulis 2021

Juulikuu eest maksavad kohatasu kõik vanemad, kes on valverühma koha kasutamise taotluse esitanud.

Rae vallavalitsuse korraldus nr 122 “Rae valla koolieelsete munitsipaallasteasutuste suvise töökorralduse kehtestamine”