Logopeed

Logopeedilise abi eesmärgiks on toetada põhikooli 1.-9. klassi õpilase suulise ja kirjaliku kõne arengut.

Oluline on õpilaste suulise ja kirjaliku kommunikatsioonivõime arendamise kaudu toetada õppekava omandamist ja õpilase iseseisva töö oskusi.

Kadi-Liis Kallus
kadiliis.kallus@peetri.edu.ee