Garderoobikapi üürimine

Garderoobikappe saavad üürida 5.-9.klasside õpilased.

Garderoobikapi üürimise avaldusi järgmiseks õppeaastaks saab esitada alates 23. august 2021 Spoku e-keskkonnas. Kappe väljastatakse avalduste esitamise järjekorras, seni kuni kappe jätkub.

Garderoobikapi rendihind on 2 eur / kuus ning maksmine toimub poolaasta kaupa.

Peetri Lasteaed-Põhikooli garderoobikapi kasutamise hinna kehtestamise korraldusvallavalitsuse_korraldus_nr_865_garderoobikapi hinna kehtestamine.