Koolivaheajad

2022/2023 VAHEAJAD/TRIMESTRITE LÕPUAJAD

I vaheaeg24.10-30.10
I trimestri lõpp27. november
II vaheaeg23.12-08.01
I poolaasta lõpp22. jaanuar
III vaheaeg27.02-05.03
II trimestri lõpp12. märts
IV vaheaeg24.04-30.04
III trimestri ja
II poolaasta lõpp
11. juuni
V vaheaeg12.06-31.08

Allikas:  2022/2023. ja 2023/2024. õppeaasta koolivaheajad