Koolivaheajad

2020/2021 VAHEAJAD/TRIMESTRITE LÕPUAJAD

I vaheaeg19.10-25.10
I trimestri lõpp27. november
II vaheaeg23.12-10.01
I poolaasta lõpp22. jaanuar
III vaheaeg22.02-28.02
II trimestri lõpp12. märts
IV vaheaeg19.04-25.04
III trimestri ja
II poolaasta lõpp
11. juuni
V vaheaeg14.06-31.08

Allikas: 2018/2019., 2019/2020. ja 2020/2021. õppeaasta koolivaheajad