Koolivaheajad

2021/2022 VAHEAJAD/TRIMESTRITE LÕPUAJAD

I vaheaeg25.10-31.10
I trimestri lõpp27. november
II vaheaeg23.12-09.01
I poolaasta lõpp22. jaanuar
III vaheaeg28.02-06.03
II trimestri lõpp12. märts
IV vaheaeg25.04-01.05
III trimestri ja
II poolaasta lõpp
11. juuni
V vaheaeg14.06-31.08

Allikas: 2021/2022., 2022/2023. ja 2023/2024. õppeaasta koolivaheajad