Strategies for Reducing Early School Leaving

2021 aasta aprilli vaheajal toimus Horvaatias Splitis  koolitus teemal “Strategies for Reducing Early School Leaving”.
Toimus hübriidkoolitus, kus osad osalejad olid koolituse veebikekonna Zoom vahendusel ja teised osalejad said tulla kohapeale.  Koolitus algas osalejate tutvustamise ja nende ettekannete kuulamisega.

Kursuse eesmärk oli tõsta teadlikkust ja aidata toime tulla sotsiaalmajanduslike muutuste ja noorte tänapäeval peamiste väljakutsetega.
Kooli poolelijätmine on laialt levinud probleem. Ja seda mitte ainult Eestis. Koolitusel “Strategies for Reducing Early School Leaving”   arutledes antud teemal teiste Euroopa riikide õpetajatega oldi ühel nõul, et probleem on olemas, oluliselt mõjutab koolist eemale jäänud noorte tulevikuväljavaateid ja ühiskonda tervikuna. Olulisema tegurina koolist välja jäämisel toodi välja õpilaste puudulik suhtlemisoskus, kuuluvustunde puudus, millest kujuneb sotsiaalne tõrjutus.

Õpetajatena saame toetada õpilaste suhtlemisoskust, kui üht olulisemat elus toimetulekuks vajalikku oskust. Esmalt vajavad õpetajad aga teadmisi, oskusi märkamaks õpilasi, kelle suhtlemisoskused vajavad toetus, märkama grupi(klassi) dünaamikat. Ning vastavalt valima sobivad strateegiad sekkumiseks, toetamiseks, kaasamiseks.

Koolitusel keskenduti:
A) Digitaalsete platvormide ja virtuaalõppele, õpetajad saavad kasutada neid julgustamaks õpilasi suhtlema, eneseväljendusele. Samas annavad need võimaluse koostada õppematerjalid vastavalt õpilaste tasemele, erinevustele, vajadustele.
B) Bloomi taksonoomia rakendamisele õppe eesmärkide ja hindamise kavandamisel tagamaks õppijate kognitiivse arengu edendamine erinevatel ( teadmiste-, arusaamise-, rakendamise-, analüüsi-, hindamise) tasanditel.

Koolituse eesmärk oli praktiliselt lähtudes Bloomi taksonoomiast koostada õppeülesanded, harjutused, mängud, mis toetaksid õpilaste suhtlemisoskusi. Aitaks neil mõista inimeste erisusi, teha koostööd, avastada oma huvisid, tugevusi ning arendada neid. Üldisem eesmärk tekitada neis huvi, mis hoiaks neid haridusteel.