Team Building for School: Play and Fun, Building Educators’ Communities

Koolitus ,,Team Building for School: Play and Fun, Building Educators’ Communities” toimus Hispaanias Barcelonas 09.08.2021-14.08.2021. Koolituse juhendaja oli Katie Steen. Koolitusel osalesid õpetajad Eestist, Poolast ja Ungarist. Osalejate hulgas oli koolieelsete asutuste õpetajaid ja I-IV kooliastme õpetajaid. 

Koolitus kestis kuus päeva ning selle aja vältel tutvustati osalejatele grupidünaamika olemust ning praktilisi ülesandeid, mille abil parendada meeskonnatöö oskuseid. Tutvustatud tegevusi saab hõlpsalt lõimida klassitundide ja ainetundidega, mida oleme juba ise ka teinud.Koolitus oli väga tegevusterohke ning osalejad said aktiivselt kõikides ülesannetes kaasa lüüa. Koolituse läbinud õpetajad oskavad luua toetava ja koostöise, loomingulise ja enesehinnangut tõstva õpikeskkonna. 

Koolitus oli väga praktiline – osalejad katsetasid kõik tegevused ja ülesanded ise läbi. Näiteks oli vaja paaristööna ehitada piiratud koguses spagettidest teibi ja nööri abil 30 cm kõrgune torn, mille otsas püsiks vahukomm. Katsetasime, kuidas moodustada grupiga kinniste silmadega maapinnale nöörist võimalikult täpne ringjoon ning kuidas pöörata vaip ümber nii, et keegi vaibalt ei lahkuks. Veel proovisime laduda topsidest torni niimoodi, et igal rühmal oli kasutada üks kumm, mille küljes olid nöörijupid, mida tõmmates kumm venis ja selle sai topsile ümber panna ning sel viisil topse tõsta. See ülesanne õpetas, et ühiselt tegutsedes jõutakse kiiremini püstitatud eesmärgini. Story telling’u harjutuses joonistas iga rühmaliige alguses neli pilti, teadmata, mis neist edasi saab, ja hiljem oli neist piltidest vaja üks lugu välja mõelda ning  teistele jutustada. 

Grupisiseselt üksteise paremaks tundmiseks joonistas igaüks endast portree (identity portrait), kus ühel näopoolel olid inimese jaoks olulised asjad. Tutvustatud ülesanded aitasid koolitusel osalejatel vaadata iseendasse ning luua usaldusside teiste rühmaliikmetega. Need ülesanded sobivad nii kooliealistele kui ka täiskasvanutele.