Robotics and Augmented Reality in 21st Century School

Peetri kooli ja lasteaia õpetajad viibisid 21.02 – 26.02.2022 koolitusel “Robotics and Augmented Reality in 21st Century School”.

Koolituse eesmärkideks oli  edendada arutelu 21. sajandi  võtmepädevuste üle, katsetada ja arendada uusi õppimispraktikaid ja õpetamismeetodeid,  edendada haridusuuendust, stimuleerida robootika ja liitreaalsuse kasutamist koolides, anda praktilisi juhiseid, kuidas robootikat ja liitreaalsust õppetöösse kaasata, parendada hariduse tavasid õpetajatevahelise koostöö kaudu ning rahvusvaheliste projektide juhtimise kvaliteeti ja efektiivsust, suurendada teadmisi sotsiaalsetest, keelelistest ja kultuurilistest küsimustest.

Koolituse teemade tegevustes oli võetud arvesse 21. sajandi võtmepädevusi. Kursus oli väga praktiline, demonstratiivne ja interaktiivne, kus arutati 21 sajandi võtmepädevuste üle, katsetati erinevaid õpetamismeetodeid, stimuleeriti robootika ja liitreaalsuse kasutamist koolides, näidati robootikalaborit,  tutvustati eTwinningu platvormi ja sealset õpikogukonda, tuvustati erinevaid STEAM (loodusteadused, tehnoloogia, tehnika, kunst ja matemaatika) meetoditega seotud kooliprojekte, suurendati teadmisi sotsiaalsetest, keelelistest ja kultuurilistest küsimustest.

Detailne kirjeldus: http://profareng.weebly.com/robotics-and-augmented-reality-at-school—portugal-madeira.html