Creativity for the future: promoting Critical Thinking and Problem-Solving in the classroom

Juuli viimasel ja väga soojal nädalal oli mul võimalus osaleda koos grupi õpetajatega kursusel „Loovus tulevikuks: Kriitilise mõtlemise ja probleemide lahendamise edendamine klassiruumis“ (Creativity for the future: promoting Critical thinking and problem-solving in the classroom).

Õpetajad tulid erinevatest Euroopa riikidest Bolognasse selleks nädalaks, et jagada oma kogemusi: Maria Horvaatiast, Spela Zavod, Catalina, Alina, Camelia, Simona, Claudia Rumeeniast, Galina, Iskrena, Gergana, Bilyana ja Silviya Bulgaariast.

Nädal algas ühtsete arusaamade kujundamisega 21. sajandi õpioskuste ja 4 C  (suhtlemine, loovus, koostöö ja kriitiline mõtlemine) tähenduse mõtestamisega hariduses üldisemalt. Õpetajad osalesid esmalt arutelus, et selgitada välja, milliseid parimaid praktikaid on rühma liikmed oma koolides juba kasutusele võetud. Seejärel jätkasime kohe praktiliste tegevustega, et panna hea alus loovuse ja kriitilise mõtlemise edasisele uurimisele kogu koolituse vältel.

Võin tõdeda, et õpetajad seisid igapäevaselt kogu kursuse jooksul silmitsi väga mitmete väljakutsetega, et mõista loova mõtlemise põhimõtteid ja vastata põhiküsimusele: Kuidas muuta oma õpetamist loovamaks ja aidata õpilastel end väljendada loomingulisemal viisil?

Nädala teisel poolel jätkasime õpetajatega kriitilise mõtlemise mõiste põhjalikumat analüüsimist ning mõtestasime ning proovisime leida lahendusi, kuidas klassiruumis läbi praktiliste tegevuste seda rakendada. 

Nädala lõpuks olime juba aga valmis rakendama ja ellu viima kõiki omandatud põhimõtteid ja teadmisi, et osaleda väljakutset pakkuvates probleemilahendu testides ja tegevustes. Näiteks, kas teate- Kuidas panna kaelkirjak külmkappi?  Tuleb lihtsalt õppida mõtlema väljaspool kasti!