Parents and Teachers: building bridges

Kursus “Parents & Teachers: building bridges” toimus Hispaanias Sevilla linnas 10.12.2018-14.12.2018. Kursuse juhendaja oli Karolina Kochanowska. Kursus toimus Erasmus+ Key Action 1 programm raames. Kursusel osalesid õpetajad Kreekast, Lätist ja Eestist.
5-päevane kursus keskendus teemadele, millega puutuvad kokku kõik haridusasutused: koostöö ja suhtlemine lapsevanemaga. Kursus sisaldas väga palju praktilisi harjutusi ja rühmatöid.
Esimesel päeval arutleti teemadel:

  1. Missugused on vanemate ja õpetajate eesmärgid ja rollid haridussüsteemis?
  2. Kuidas näevad teineteist õpetajad ja lapsevanemad ja kes nad teineteisele on?
  3. Müüdid, stereotüübid ja eelarvamused.

Teisel päeval uuriti, mida lapsevanemad ja õpetajad mõtlevad, teevad ja vajavad kooli kogukonnas, mida lapsevanemad ja õpetajad üksteiselt ootavad.

Kolmandal päeval õpiti, kui oluline on suhtlemisel aktiivne kuulamine ja empaatia. Tehti tutvust vägivallavaba suhtlemise tööriistaga (Non-violent communication).

Neljas koolituspäev tõi kaasa ideeturu (maailma kohviku meetod), kus keskenduti sellele, kuidas lapsevanemaid kaasata kooli kogukonda, mida õpetajad tavaliselt teevad, et neil oleksid lastevanematega head suhted ja kas need strateegiad katavad ära lastevanemate, õpetajate ja õpilaste vajadused.

Viimasel päeval tehti kokkuvõtteid ja järeldusi. Arutleti selle üle, kuidas uusi teadmisi ja tehnikaid rakendada oma koolis.

Kokkuvõtvalt võib öelda, et silla ehitamine õpetajate ja lastevanemate vahel on olulise tähtsusega ja selle aluseks on empaatiline suhtlemine. Eelkõige on vaja välja selgitada inimese tunded ja vajadused, suuta aktiivselt kuulata.