vallavalitsuse_korraldus_nr_865_garderoobikapi hinna kehtestamine