Tallinna Ülikooli tudengid viisid projekti raames läbi Maagilise Muinasjutu tegevuse Peetri lasteaias.

Tudengid, kes osalevad projektis ,,Õppijate sotsiaalne kaasamine koolis ja lasteaias’’, koostasid oma tegevuse SIPP programmi raames. Antud programmi eesmärgiks on aidata õpetajatel uurida ja oma töös arendada õpilaste sotsiaalset kaasamist. Projektis jagavad erinevate riikide koolid ja ülikoolid oma kogemusi ja praktikaid sotsiaalse kaasatuse toetamiseks läbi õpilase osaluse.

 

 

Läbiviidud tegevuse eesmärgiks oli arendada koostööd kasutades erinevaid digitehnoloogilisi vahendeid. Muinasjutuna kasutati Punamütsikese lugu, mis lindistati neljas lõigus tahvelarvutitele. Lapsed kuulasid neid ning vaatasid oma lõigule vastavat pilti. Seejärel said lapsed oma lõigust joonistada pildi ka maas asetsevale paberile, mille peale panid nad sõitma nii Maastikuroboti kui ka Tark Kiisu roboti.