Koolivaheajad

2019/2020 VAHEAJAD/TRIMESTRITE LÕPUAJAD

I vaheaeg21.10-27.10
I trimestri lõpp30. november
II vaheaeg23.12-05.01
I poolaasta lõpp18. jaanuar
III vaheaeg24.02-01.03
II trimestri lõpp15. märts
IV vaheaeg20.04-26.04
III trimestri ja
II poolaasta lõpp
11. juuni
V vaheaeg10.06-31.08

Allikas: 2018/2019., 2019/2020. ja 2020/2021. õppeaasta koolivaheajad