Koolivaheajad

2018/2019 VAHEAJAD/TRIMESTRITE LÕPUAJAD

I vaheaeg22.10-28.10
I trimestri lõpp30. november
II vaheaeg24.12-06.01
I poolaasta lõpp18. jaanuar
III vaheaeg25.02-03.03
II trimestri lõpp15. märts
IV vaheaeg22.04-28.04
III trimestri ja
II poolaasta lõpp
11. juuni
V vaheaeg12.06-31.08

Allikas: Rae Vallavalitsuse korraldus nr 518