Print Sitemap

Uudised

» 01.04.2017 Lapsevanema koolitund
» 08.03.2017 Eelkool Peetri Lasteaed-Põhikoolis 2017/2018

NB! Registreerimine 2017/2018 õppeaasta eelkooli on alanud.
Võtke meiega ühendust http://www.eelkool.com või info@logoserv.ee või 52 345 46, kontaktisik Ervin Laanvee.
 
ÕPPEPERIOOD: 1.septembrist 2017 kuni 31.maini 2018  TEISIPÄEVITI kell 16.30-18.30.
KORRALDAJA: Logoservi Huvikool, vaata www.eelkool.com
KLASSID: üldklass (6-7-aastased)
ÕPETAJAD: Ervin Laanvee, Piret Laanvee.

Lapsed läbivad õppekava VALMISTUME KOOLIKS, mille läbides saavad tunnistuse.
 
MEIE EELKOOL on intensiivne, kiire, tempokas, tähelepanu sotsiaalsel kohanemisel ja õpioskuste omandamisel.
ÕPPESISU:
ÜLDINE ARENG tunnetus- ja õpioskused, enesekohased oskused, sotsiaalsed oskused, emotsionaalne areng, üldmotoorika areng läbi rütmisalmide, suhtumine õppetöösse
EESTI KEEL lugema ja kirjutama õppimine (oskab jutustada, arutleda, oskab töötada iseseisvalt aabitsaga, oskab hääliku- ja sõrmemänge, veerib/loeb kokku 1-2-silbilisi sõnu trükitähtedega, tunneb tähti, kirjutab joonistähtedega 1-2-silbilisi sõnu joonelisse vihikusse)
MATEMAATIKA matemaatika õppimine (rühmitab ja järjestab loogika alusel, liidab ja lahutab 18 piires, loendab 12-ni, kella tunneb veerand-, pool- kolmveerand- ja täistundides, kirjutab ruudulisse vihikusse)
MÄNGIME JA LAULAME INGLISE KEELES (tervitab, tänab, oskab poest osta, loendab, tunneb värve, mängib ja laulab inglise keeles)
KUNST meisterdamine (tunneb erinevaid materjale, oskab iseseisvalt ja õpetaja abiga meisterdada pühadeks, kingituseks, kaunistuseks)
Võtame lastelt ära koolihirmu, õpetame neile lugupidavat suhtumist õpetajasse, täiskasvanutesse ning teistesse lastesse. Õpetame neid ise oma tegevusi juhtima, suhtuma oma töösse tõsiselt ning tundma õppimisest ning oma edusammudest rõõmu. Toetame perekonda lapse alushariduse omandamisel ning nõustame vajadusel lapsevanemaid.
NB! Eelkoolirühma võetakse kõik soovijad ilma katseteta. Rühma maksimaalne suurus 23 õpilast. Vajadusel moodustatakse lisarühm.
Õppetöö on tasuline (tulumaksutagastus): KUUTASU 42 eur+km 20% (tasumine iga kuu arve alusel) + õppevahendite tasu (tasutakse üks kord aastas) 40 eur+km
Iga nädal saab lapsevanem tagasisidet õpitu kohta.
Registreerida saab meiliaadressil: kodulehel www.eelkool.com

Loe edasi
» 17.01.2017 Koolikoha taotlusi saab esitada Rae vallavalitsusele alates 10. veebruarist

Taotlusi 2017.–2018. õppeaastal Rae valla koolide 1. klassidesse saab esitada 10. veebruarist kuni 31. märtsini 2017 e-keskkonnas ARNO: http://piksel.ee/arno/rae/.

Koolikoha saamise eelduseks on lapse elukoht Rae vallas 2017. aasta 1. veebruari seisuga. See, milline kool lapsele määratakse, sõltub kooli õppekohtade arvust ja vanemate soovidest ning arvestades oluliste asjaoludena sama pere teiste laste õppimist samas koolis ja õpilase elukoha lähedust koolile. Kui taotlused laekuvad peale 31.03.2017 või lapse elukoht Rae vallas on hilisem kui 01.02.2017, siis määratakse lapsele kool, kus on vaba õppekoht.
 
Marju Randlepp
Rae valla hariduse peaspetsialist
Loe edasi